מערכת האוניברסיטאות, אשר מאז ומתמיד
מתוקצבת במידה מסוימת על ידי המדינה עקב הערך העצום שלה לחברה הישראלית, נמצאת
במצב הגרוע ביותר בו הייתה מאז ומעולם, מה שבא לכדי ביטוי בכיתות צפופות ומוזנחות,
במחסור חמור בתקנים, בתנאי העסקה איומים עבור רבים מאנשי הסגל החינוכי ועוד.

ההשפעה הישירה של
התקצוב החסר של המדינה את המערכת להשכלה גבוהה באה לכדי ביטוי בתופעות אותן תיארנו
ובעוד רבות אחרות. אך ההשפעה החמורה וההרסנית ביותר של המצב הזה אינה נראית כרגע
לעין במלוא עצמתה. תחת זאת, בעוד מספר שנים, כאשר נתחיל לראות את אותותיה של התדרדרות
המערכת הזו בקרב החברה עצמה, אז נתחיל להרגיש את מלוא עצמת הנזק שנגרם.

עדיין ניתן (וצריך
כמובן) להימנע מההשלכות החמורות הצפויות להזנחת מערכת ההשכלה הגבוהה כפי שהיא
מתרחשת כיום, ובשנים האחרונות. האחריות לכך מונחת כמובן על כתפיה של הממשלה, אשר
חייבת להכריז על שינוי סדר עדיפויות כללי, ולהזריק זריקת החייאה משמעותית למערכת
ההשכלה הגבוהה. ויפה שעה אחת קודם!